دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل

 ۱.دیدگاه (Vision)

دیپارتمنت علوم سیاسی در تلاش است تا از طریق ارائه خدمات آموزشی با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته در حوزه تحقیق، تدریس و ترویج دانش در توسعه و انکشاف جامعه و نهادینه‌سازی دانش سیاسی به مقام برتر دست یابد.

۲. مأموریت (Mission)

دیپارتمنت علوم سیاسی با استفاده از ظرفیت‌های موجود به وسیله تدریس، تحقیق، ترویج دانش و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته نیروهای متخصص و کارآمد را برای انکشاف جامعه و نهادینه‌سازی دانش‌سیاسی تقدیم می‌نماید.