مدیریت امور محصلان

عنوان وظیفه:‌ مدیریت امور محصلان
موقعیت وظیفه: هرات
مدت قرار داد: دایمی
معاش: مطابق پالیسی مؤسسه
جنسیت: ذکور/اناث
نهاد: مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
ملیت: افغان
تحصیلات: کامپیوترساینس یا اقتصاد
تعداد شغل: 1
تجربه کاری: حد اقل 3 سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
تاریخ اعلان: 1400/01/05
ختم اعلان: 1400/01/20

آشنایی مختصر با مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)، با مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1389 تأسیس و فعالیت رسمی خود را با جذب محصل در بهار سال 1390در ولایت هرات باستان آغاز نمود. در زمان کنونی با هیأت رهبری و کدر علمی ـ آموزشی مجرب، بـا ظرفیت جـذب بیش از هـزار محـصل، یکی از مـراکز علمی و اکـادمیک معتبر در سطح کشور است که بـا تلاش بـی وقفه در مسیر بومی نمودن رشته های آموزشی از طریق بررسی و شناسـایی نیازمندیهای کشور، با چهار پوهنحی، حقوق و علوم سیاسی با(دیپارتمنت های قضاء و حارنوالی و روابط بین الملل)، پوهنحی علوم اجتماعی (دیپارتمنت های اقتصاد و مدیریت)، پوهنحی کامپیوترساینس با(دیپارتمنت های شبکه، دیتابس و سافت ویر) و پوهنحی انجنیری (دیپارتمنت سیول) پوهنحی ادبیات(دیپارتمنت ژورنالیزم و ترجمان زبان انگلیسی) به فعالیت خود ادامه میدهد.

لایحة وظايف مدیریت امور محصلان

عنوان وظیفه:‌ مدیریت امور محصلان     

مسؤول در مقابل:‌ معاون امور محصلان

افراد تحت پوشش: مدیر فارغان و کارمند امور محصلان

شرح وظایف 

پایبندی به حاضری و وقت‌شناسی.

. آگاهی‌داشتن و مراعات‌نمودن تمام لوایح و مقررات دانشگاه‌ و وزارت تحصیلات عالی در ارتباط به محصلان.

. ارائة معلومات به مراجعان و محصلان.

. حوصله‌مندی و برخورد صمیمانه با محصلان و هم‌کاران.

. اجرآات لازم پیرامون پذیرش محصلان جدید‌الشمول‌، تهیه و‌ توزیع فورم رهنمای‌ محصلان برای انتخاب کریدیت، ثبت نتایج محصلان در کمپیوتر و کتب راجستر، تأجیل اکادمیک.

. ثبت نمرات موجود در شُقه‌های تأیید‌شده استاد و ریاست فاکولته در Database.

. تلاش برای انکشاف دیتابیس محصلان با استفاده از تکنالوژی عصری.

. تهیة گزارش از نتایج امتحانات به مسؤولان بالاتر در ختم امتحانات و در موقع مورد ضرورت.

. ترتیب‌، نگه‌داری‌، تکمیل و به‌روز‌رسانی دوام‌دار دوسیه‌های محصلان به صورت منظم.

. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصار.  

اطمینان از ثبت منظم و مطمئن نمرات، نتایج و سایر معلومات‌های مربوط به محصلان در کمپیوتر و کتب. اطمینان از داشتن چندین‌پشتبانی‌  در جاهای محفوظ از دیتابیس محصلان و نظارت ماه‌وار از موجودیت، تجدید‌شدن و فعال‌بودن آن‌ها.

. حفظ اسرار اداره و جلوگیری از انتقا‌ل معلومات و اسناد به افراد و نهاد‌های دیگر.

اطمینان از موجودیت و خانه‌پُری دقیق تمام کتب راجستر و اسناد محصلان مطابق نورم‌های دانشگاه‌ و‌ وزارت تحصیلات عالی.

 تثبیت و تهیة لیست محرومان امتحان، غایبان و ناکامان مطابق معیارهای دانشگاه. 

اجراآت در مورد صدور و تکمیل دیپلوم‌ها‌، تصدیق‌نامه‌ها‌ی تحصیلی و ترانسکرپت.

تهیه و توزیع کارت‌های هویت برای محصلان و جمع‌آوری آن پس از فراغت آن‌ها.

ارائة گزارش از فعالیت‌های ماه‌وار‌، ربع‌وار و سالانه به معاونیت امور محصلان.

اجرای سایر وظایف سپرده‌شده از سوی مقامات ذی‌صلاح در مطابقت به قوانین و مقررات دانشگاه.

اجرای فیصله‌های شورای علمی دانشگاه‌ در بخش محصلان.

.

شرايط استخدام:
تحصيلات: حد اقل لیسانس کامپيوتر ساينس یا اقتصاد ومدیریت به درجه تحصيل بالاتر ارجحيت داده ميشود اسناد تحصيلي تاييد شده
وزارت تحصيلات عالي ج.ا.ا باشد.
اوسط نمرات از %80 کمترنباشد.
تجربه کاري: حد اقل 3سال مرتبط به وظيفه؛.
به ساکن ولايت هرات ارجحيت داده ميشود.
اولويت به طبقه اناث داده ميشود.
سابقه جرمي نداشته باشد.
رهنمود تکميل فورم درخواستي براي بست هاي فوق
براي تکميل فورم درخواستي، به ويبسايت http://ansari.edu.af/job-announcement/ مراجعه نموده، بعد از تکميل خانه پري فورم مخصوص، درخواست تان را
khaja.ab.ansari@gmail.comارسال و يا بعد از تکميل، هارد آن را به مؤسسه خواجه عبدالله انصاري واقع در چهار راه آمريت تسليم نماييد.
از متقاضي محترم خواهشمند يم تا به نکات آتي توجه جدي نمايند:
زمان ارسال درخواست:
درخواست تنها در جريان اعلان بست ارسال شده مي تواند،
اسناد تحصيلي:
اسناد تحصيلي دولتي بايد تائيدي وزارت محترم تحصيلات عالي را داشته باشد؛
اسناد تحصيلي از موسسات خصوصي بايد، توسط وزارت تحصيلات عالي تائيد شده باشد.
اسناد تحصيلي خارج از مرز علاوه بر تائيد نماينده سياسي کشور و وزارت محترم خارجه بايد مورد ارزيابي وزارت تحصيلات عالي نيز باشد.

اسناد تجربه کاري:
اسناد و مدارک و تجربه کاری خود را بافورم ضمیمه نمائید

برای دریافت فورم در خواستی اینجا کلیک کنید

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx