درباره تحقیقات


در پلان استراتژیک موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) بیان شده است که این موسسه می‌خواهد با انجام تحقیقات در عرصه تدریس، تحقیق و ترویج دانش در راستای انکشاف ملی و رفاه جامعه به عنوان یکی از پوهنتون‌های برتر در سطح کشور، فعالیت نماید.
امروزه دانایی ضامن توسعه پایدار و یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود و منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌های پژوهشی است که انجام می‌گیرد. موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی (پژوهش مدار) در آن جامعه است. موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری نیز این مهم را مورد توجه و تاکید قرار داده است و تلاش می کند تا در قالب سند چشم انداز در راستای تعالی جامعه و اهداف کلان کشور و وزارت تحصیلات عالی با انجام پژوهش های کمی و کیفی نقش آفرینی کند. در این راستا از اساتید و تشکیلات منسجمی که برای این امر مهم ایجاد شده است استقاده می کند.
معاونت تحقیقات، یکی از چهار معاونت موسسه است که زیر نظر ریاست موسسه فعالیت میکند. معاونت تحقیقات، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهش موسسه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، کارکنان بخشی از فعالیت های این معاونت است.
معاونت تحقیقات و امور فرهنگی، برای نیل به اهداف و ماموریت های پژوهشی، حوزه فعالیت های خود را در قالب گروه های ذیل ساماندهی نموده است: