دانشجویان برتر مسابقات پروگرام نویسی

مهندسی دیتابس و مدیریت اطلاعات

مهندسی شبکه و سیستم عامل

مهندسی نرم افزار

دانشکده کامپیوترساینس