هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

نتیجه کانکور


متقاضیان گرامی، حالا شما میتوانید نتیجه امتحانات تانرا با استفاده از آی دی یا نام تان بصورت آنلاین جستجو نمائید.

آی دی نام تخلص نام پدر رشته نمره نتیجه