هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

مهندسی دیتابس و مدیریت اطلاعات

اطلاعات ارزنده و مورد نیاز در زمینه های مختلف می‌بایست به صورت اصولی و استاندارد ذخیره شود و هر زمان که نیاز باشد در دسترس قرار گیرد، لذا ایجاد بانک اطلاعاتی و دیتابیس و یادگیری اساسات آن، ایجاد این دیپارتمنت را ایجاب میکند.

مضامین درسی:

مقدمه ای بر کاربرد دیتابیس، ساختار دیتاها، تحلیل مشخصه ها و بازبینی دیتابیس، سیستم های دیتابیس، دیتابیس پیشرفته، پژوهش های کاربردی دیتابیس و دیتاماینینگ و دیتا ورهوسینگ و ….