نتیجه امتحانات سمستر ها


دانشجویان گرامی، حالا شما میتوانید نتیجه امتحانات تانرا با استفاده از آی دی  تان بصورت آنلاین جستجو نمائید.

 

آی دی اسم ولد مضمون کار عملی کارخانگی 20 فیصد نهایی نمره درجه