هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

نتیجه امتحانات سمستر ها


دانشجویان گرامی، حالا شما میتوانید نتیجه امتحانات تانرا با استفاده از آی دی  تان بصورت آنلاین جستجو نمائید.

 

آی دی اسم ولد مضمون کار عملی کارخانگی 20 فیصد نهایی نمره درجه