امضای تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و مؤسسه تحصیلات عالی اشراق

به منظور همکاری علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی تفاهم نامه ای بین موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدلله انصاری (رح) و موسسه تحصیلات عالی اشراق در تاریخ 9/3/1400 به میزبانی موسسه تحصیلات عالی اشراق منعقد شد. از اهم موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه که به امضای دکتر اسدالله رادمند رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) و دکتر احمد سعید عبداللهی رئیس موسسه تحصیلات عالی اشراق رسیده است می توان به برگزاری سمینارها و همایش های مشترک در سطح ملی و بین المللی، برگزاری کارگاه های آموزشی، استفاده از ظرفیت های علمی و مادی یکدیگر و … اشاره کرد