امضای تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و مؤسسه تحصیلات عالی هریوا

به منظور همکاری علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی تفاهم نامه ای بین موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدلله انصاری (رح) و موسسه تحصیلات عالی هریوا در تاریخ 28/2/1400 به میزبانی موسسه تحصیلات عالی هریوا منعقد شد. از اهم موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه که به امضای دکتر اسدالله رادمند رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) و دکتر میرویس فضلی رئیس موسسه تحصیلات عالی هریوا رسیده است می توان به برگزاری سمینارها و همایش های مشترک در سطح ملی و بین المللی، برگزاری کارگاه های آموزشی، استفاده از ظرفیت های علمی و مادی یکدیگر و … اشاره کرد

گفتنی است که امضای این تفاهم نامه با حضور ریاست محترم معارف جناب آقای دکتر جامی برگزار گردید.