ثبت نام برای سمستر خزانی 1399 جریان دارد

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری برای سمستر خزانی 1399 در رشته های ذیل محصل می پذیرد
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد و مدیریت
کامپیوترساینس و انجنیری
ژورنالیزم و مترجم زبان انگلیسی

امتحان کانکور: 30میزان 1399
شماره های تماس: 0787890100
تلگرام: ansari_university@
وب سایت: www.ansari.edu.af
فیس بوک: موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری