جـذب رایـگان محصلان در سمستر اول سال تحـصیلی 1399

مـؤسسه تحصیلات عـالی خواجه عبدالله انصـاری (رح) با ارائه خـدمـات آمـوزشی و پـژوهشی افتخار آمیز در راستای اهــداف عـالیه و رسالت اجتماعی خویش، بــه اطـلاع مـی‌رساند این مؤسسه با درک چالش‌های کـرونایی، به منظور ترویج دانش و اندیشه و به ویژه حمایت از جویندگان علم و معرفت، در نظر دارد کلیه داوطلبان واجـد شرایط لازم کانکور 1399 را در سمستر اول این سال تحصیلی در تمامی رشته ها به صورت رایـگان جـذب نماید.
برای معلومات بیشتر به بخش معلومات مـؤسسه از ساعت 7 قبل از ظهر الی6 بعد از ظهر مراجعه نمائید.

امتحان کانکور: 30 اسد 1399

آدرس: هرات، چهار راهی آمریت جنب قنسولگری ایران