دکتر عباس بصیر؛ وزیر تحصیلات عالی کشور

جناب آقای دکتر عباس بصیر!

انتصاب بجا و  شایسته جنابعالي به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور باعث مسرت و خشنودی است.     

به گواهی تعهد و ايمان  و به پشتوانه‌ی آشنایی و دانایی شما در عهده داری مناصب خطیر و نظر به توانمندی‌های علمی و مدیریتی که جنابعالي در عرصه‌های مختلف تاکنون به اثبات رسانده‌اید، منصب و مسئولیت خطیر هدایت وزارت تحصیلات عالی کشور را به محضر شریفتان تبریک و  تهنیت عرض نموده و توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه خداوند تبارك و تعالي مسئلت مي نمايم.

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (ره) ـ هرات