هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

دیپارتمنت سیول

رشته سیول (Civil) یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در بین رشته های انجینری است. یک انجینر سیول می تواند در زمینه های پیمان کاری، مشاوره و نظارت بر پروژه های عمرانی و به صورت مشخص تر در قسمت های ساختمان سازی، بندسازی، میدان هوایی، سرک سازی، تونل سازی، پالایشگاه و سازه های صنعتی، مدیریت ساخت سازه های دریایی و … فعالیت داشته باشد.