دیپارتمنت قضاء و ثارنوالی

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت حقوق

دیدگاه:

دیپارتمنت حقوق از طریق تدریس و تحقیق با بهره­گیری از فناوری روز به دنبال ارائه دانش حقوقی و نهادینه سازی فرهنگ قانون­مداری در جامعه به عنوان یکی از دیپارتمنت­های برتر در سطح کشور فعالیت می­نماید.

مأموریت

دیپارتمنت حقوق به وسیله تدریس، تحقیق و ترویج دانش، خدمات آموزشی حقوقی را در راستای تربیت نیروهای متخصص و متعهد در حوزه قضاوت، وکالت، سارنوالی و مشاورت حقوقی با استفاده از منابع موجود ارائه می­نماید.