راهنمای عمومی ثبت نام و پذیرش


راهنمای عمومی ثبت ‏نام و پذیرش در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح)

برای شروع تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) در هریک از رشته ‏های ذیل باید مراحل ثبت ‏نام و پذیرش را بگذرانید:

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) در مقطح لیسانس رشته ‏های ذیل را ارائه می‏نماید:

 1. اقتصاد
 2. مدیریت
 3. کامپیوترساینس
 4. انجنیری
 5. علوم سیاسی و روابط بین ‏الملل
 6. حقوق (قضائی و سارنوالی)

شرایط ثبت‏ نام فارغین 14

فارغ‏التحصیلان صنوف 14 از حسابداری، مدیریت آموزشی، انجینری و کامپیوترساینس در صورتی که معیارهای تعیین شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان (تکمیل 80 فیصد نمره از سند چهارده) را جهت ادامه تحصیل تکمیل نموده باشد، مطابق با جدول زمانی که توسط مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) تعیین می‏شود، ثبت ‏نام نمایند.

مراحل ثبت‏ نام

هر محصل که خواهان تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) است جهت ثبت ‏نام باید مراحل ذیل را سپری نماید:

 1. دریافت فورم ثبت‏ نام از شعبه معلومات و پذیرش
 2. تکمیل نمودن فورم ثبت‏ نام
 3. ضمیمه نمودن اسناد زیر همراه فورم ثبت‏ نام و تحویل آن به بخش پذیرش
 4. 6 قطعه عکس 4*3 (زمینه عکس باید سفید باشد)
 5. کاپی رنگه تذکره یا پاسپورت
 6. کاپی رنگه نمرات سه ساله یا شهادتنامه
 7. پرداخت فیس کانکور

    شرایط پذیرش

 1. قبول شدن در امتحان کانکور عمومی یا اختصاصی
 2. قبول شدن در مصاحبه اختصاصی

شرایط بعد از پذیرش

زمانیکه محصل امتحان کانکور و مصاحبه را سپری نمود و پذیرفته شد ملزم به رعایت موارد ذیل قبل از شرکت در صنف است:

 1. مطالعه و امضای تعهدنامه محصل
 2. مطالعه و امضای فورم ثبت ‏نام نهایی
 3. انتخاب کریدت (در هفته اول درسی مطابق لایحه انتخاب کریدت)