سیستم آموزشی

امکانات و فضای آموزشی

مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) از امکانات و فضای آموزشی مناسب و معیاری برخوردار است. این مؤسسه جهت برآورده کردن اهداف و مقاصد کلان آموزشی خود ساختمان مناسب در پنج طبقه که در موقعیت عالی و مرکزی شهر، صنف ها و واحدهای اداری مجهز و استندرد، لابراتوار، کتابخانه مناسب، کافی نت با انترنت رایگان، امکانات و وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب، پارک امن وسایط نقلیه را برای محصلان عزیز فراهم کرده است.

سیستم آموزشی

سیستم آموزشی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) براساس معیارهای مدرن آموزشی و در چارچوب سیستم کردیت عیار شده است که معتبرترین سیستم شناخته شده آکادمیک در جهان است. نصاب درسی و مفردات درسی رشته های تحصیلی این مؤسسه براساس الگوی دانشگاه های معتبر دنیا و حتی الامکان همسو با نصاب درسی جدید دانشگاههای دولتی افغانستان تنظیم شده است.

اساتید و کدر علمی

یکی از امتیازات مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) برخوردار بودن از کدر علمی جوان و تمام وقت در سطح علمی داکتری و ماستری و دارای تجربیات درخشان در عرصه آموزش، پژوهش و تحقیقات است. وجود کدر علمی توانمند باعث شده است که امروزه مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) را با کدر علمی آن بشناسند. طبق اساسنامه مؤسسه، مسئولین و هیأت رهبری و همچنین ریاست های دانشکده ها، تحصیلات کمتر از ماستری ندارند.