هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

سیمینار علمی «بررسی حقوق نسلهای آینده در اسلام و اسناد بین الملل»

جلسه در تاریخ ۳۱|۶|۱۳۹۹ با تلاوت آیات قرآن کریم توسط استاد محمد شریف محمدی آغاز گردید مجری برنامه جناب استاد اسحق علی امینی ضمن خوش آمد گویی به حضار و مستمعینی که در جلسه حضور یافته بودند، مباحث مقدماتی را در قالب طرح مسأله نسبت به موضوع سیمینار ارائه نمود. سپس دکتر شاداب نظری با خوش آمد گویی و اظهار امتنان از حضور یافتگان در جلسه، پیرامون «حقوق نسلهای آینده در اسلام و اسناد بین الملل» به ایراد سخن پرداخته و مسایل مهمی چون؛ جایگاه حقوق نسلهای آینده در اسلام و اسناد بین الملل، مبانی حقوق نسلهای آینده و ضرورت حمایت کیفری از حقوق نسلهای آینده در دنیای امروز را در سه بخش مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

در بخش اول به مصادق حقوق نسلهای آینده  از منظر آموزه های اسلامی و اسناد بین المللی مواردی چون؛ حق بقاء، حق زندگی در صلح، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت، … به بحث گرفته شد. در بخش دوم مبانی حقوق نسلهای آینده، مواردی چون؛ اصل لاضرر، انفال، مصلحت و عدالت مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم ضرورت حمایت کیفری از حقوق نسلهای آینده به بحث گرفته شد و بیان گردید که حمایت از حقوق نسلهای آینده به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زمانه ما مطرح است و از سوی دیگر افزایش بی سابقه ی آسیب ها و چالشهای زیست محیطی که از سوی دولتها صورت می گیرد، از مهمترین معضلاتی است که انسان معاصر را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. لذا برای رهایی از این وضعیت لازم می آید که دولتها، سازمانها و مجامع منطقه­ی و بین المللی با تعریف یک سیاست جنایی در سطوح ( ملی، منطقه­ی و بین المللی )  بیشتر از پیش در راستایی مقابله با این معضل جهانی و همچنان بخواطر حمایت از حقوق و منافع جمعی ملتها و بخصوص نسلهای آینده، اقدامات عملی روی دست گرفته شود.

دکتر شاداب نظری
محمد ذکی احسانی؛ رئیس دانشکده حقوق، استاد محمد شریف محمدی
استاد رحیمی؛ معاونت علمی- تدریسی