هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

فصلنامه انصاری

درباره مجله علمی پژوهشی انصاری

انسان امروز در عصر خرد و عقلانیت زندگی می‌کند. خرد و عقلانیت بر بال‌های توانمند فناوری اطلاعات و آگاهی در سراسر سپهر زندگی انسان شناور است. ویژگیهای عصر خرد موجب شده است که انسان عصر ما با کسب تجربه از دوره سنت و به زیر سؤال بردن فرروایت‌های مدرنیسم، به دروازه‌های ورودی دهکده جهانی پست مدرنیسم برسد. بسیاری از ارزش‌ها وباورهای سنتی محلی و ملی جای خود را به ارزش‌ها و هنجارهای جهانی و فراملی بدهد.

شاید برای هر انسان سرزمین ما این پرسش مطرح باشد که جایگاه و پایگاه ما در این کاروان پرشتاب که هر روز چشم‌انداز جدیدی فراروی انسان می‌گشاید و قرائت‌های نوینی از شیوه و روش زندگی امروزی ارایه می‌کند، کجاست؟

به رغم سایه‌روش‌های بسیار کمرنگی که در دهه پسین در چشم‌انداز مردم ما پدید آمده است، سوگمندانه سپهر زندگی ما هنوز در اسارت ابرهای تیره و تار و در عین حال سترون و عقیم بحران آگاهی، به سر می‌برد و مانع تابش خورشید آگاهی و دانایی بر این سرزمین جهل‌زده و جنگ‌زده شده است. از این رو در عصر خرد و آگاهی، آتش زدن مکاتب و مراکز آموزشی و کشتن آموزگاران و معلمان تنها در این بخش از جهان توجیه‌پذیر است!.

اصلاحات اجتماعی-سیاسی که در دهه اخیر با همکاری و حمایت جامعه جهانی آغاز شده است، جدا از شک و تردیدهایی که به همراه دارد، هنوز نتوانسته موانع فراوان ساختاری و بینشی را که در مسیر آن وجود دارد، برطرف سازد. برای همین ما امروز در کشور خود فرایند انتخابات، آزادی احزاب سیاسی، جامعه مدنی و بسیاری از الگوهای زندگی دموکراتیک و مدرن را داریم اما در عین حال هیچ‌کدام این‌ها به عنوان یک نیاز در زندگی شهروندان این سرزمین نهادینه نشده است.

در پرتو قانون اساسی جدید و اصلاحات و تحولات دهه اخیر، برای نخستین بار بخش خصوصی ساماندهی قسمتی از آموزش و تحصیلات تکمیلی را به عهده گرفته است. در این مدت دهها مؤسسه تحصیلات عالی و دانشگاههای خصوصی بنیان‌گذاری شده و فعالیت می‌کنند. مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) یکی از این مؤسسات است که خوشبختانه در مدت چندین سال فعالیت خود توانسته جایگاه ارزشمندی پیدا نماید.

یکی از دست‌آوردهای این نهاد اکادمیک، نشریه علمی پژوهشی انصاری است که تا کنون چندین شماره آن منتشر شده است تا عرصه آموزش را به کمک پژوهش پربارتر و کاربردی‌‌تر سازد. از این‌رو، از همه پژوهشگران و نویسندگان محترم و اساتید گرامی دعوت می‌شود تا مقالات علمی پژوهشی خود را در حوزه‌های گوناگون علم و دانش، هماهنگ با معیارها و شرایط ذکر شده در راهنمای نگارش مقاله مجله «انصاری» تنظیم و به نشانی آن بفرستند تا پس از بررسی و ارزیابی، زینت‌بخش این مجله گردد.