مدیریت امور محصلان


مدیریت امور محصلان برای انسجام و اجراآت به موقع امورات مربوط به محصلان تشکیل گردیده است که نقش اساسی و مهم در حوزه امور محصلان دارد. مدیریت امور محصلان به دنبال این است که از شیوه های نوین و پویای مدیریتی برای محصلین خدمات ارائه نماید و در کمترین فرصت زمانی امور محوله خویش را در چارچوب سیاست­های کلان موءسسه و مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی انجام دهد.

 وظایف و مکلفیت ­ها:  

 • آماده سازی نمرات هر سمستر جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 • آماده سازی نتایج کنکور جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 • آماده سازی لیست مونوگراف ها جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 • آماده سازی کتابچه فراغت جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 • آماده سازی و صدور مدارک فارغ التحصیلی محصلان
 • صدور برگه تصفیه حساب جهت فارغ التحصیلی
 • تشکیل دوسیه برای محصلان جدیدالورود
 • بایگانی اسناد محصلان (انتخاب کریدت، تأجیلی و …)
 • اجرا و طی مراحل تأجیلی محصلان
 • اجرای امورات مربوط به تبدیلی به موءسسات و دانشگاههای دیگر
 • اجرای امورات مربوط به تبدیلی به شعبه دیگر
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 • ثبت شکایات و عرایض کمیته نظم و دسپلین
 • ابلاغ و اجرای احکام کمیته نظم و دسپلین
 • بررسی و جواب دهی در خصوص اعتراض محصلان به احکام کمیته نظم و دسپلین
 • بررسی عرایض محصلین در خصوص مشکلات
 • اجرای مقررات و آیین نامه های دانشجویی
 • اجرای لیست محرومین جهت اقدامات لازم
 • اجرای روند حذف اضطراری
 • بررسی وضعیت محصلان و انجام اقدامات لازم( دانشجویان مشروط)
 • آ ماده سازی لیست حاضری روز کنکور
 • آماده سازی لیست قبول شدگان امتحان کتبی و شفاهی کنکور جهت اعلام در سایت