مدیریت سیستم آموزشی الکترونیک ( MIS )


سیستم آموزشی الکترونیک (MIS) از سال تحصیلی 1399 در راستای ایجاد سهولت برای خدمات رسانی به محصلان ایجاد گردیده است که در بردارنده تمامی مسایل و موضوعات چون (انتخاب کریدت، حذف و اضافه کریدت، مشاهده نمرات و ….) می باشد. محصلان می توانند از راه­های دور با استفاده از انترنت و وارد شدن به لینک مربوطه عملیات و درخواست­های خویش را بدون حضور در موءسسه انجام دهند.

1-3. قابلیت­ها و سهولت­های (MIS)

 • انتخاب کریدت
 • تغییرتایم درسی
 • درخواست تاجیلی و تبدیلی
 • درخواست اخذ ترانسکریپت
 • درخواست تغییر رشته
 • اخذ کارت شناسایی، کارتهای امتحانی و تقسیم اوقات درسی و امتحانی 
 • دیدن نمرات امتحانات
 • درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات
 • دریافت منابع و مواد درسی
 • دیدن تمامی آگهی ­ها و اطلاعیه ­های دانشکده و موءسسه
 • اخذ حاضری محصلان بصورت آنلاینی توسط اساتید
 • درج نمرات در شقه ­ها از طریق سیستم
 • درج تقسیم اوقات درسی، امتحانی و مواد درسی به سیستم

2-3. وظایف مدیریت سیستم (MIS )

 • ایجاد پروفایل برای محصلان
 • ایجاد پروفایل برای اساتید
 • تعدیل نمرات در خارج از بازه زمانی وارد کردن نمرات توسط استاد
 • صدور کارت امتحانی
 • تعریف بازه زمانی برای انتخاب کریدیت، ارزیابی اساتید، رساندن نمرات، اعتراض به نمره، رسیدگی به اعتراض
 • اخذ آمار و گزارشات
 • وارد کردن سمستر تأجیلی
 • حذف مضامین
 • اعلام نهایی فارغین در سیستم
 • وارد کردن دروس جدید
 • آماده سازی نتایج ارزیابی
 • وارد کردن نمرات مونوگراف و نمرات امتحان مجدد و معرفی به استاد
 • اعمال محدودیت انتخاب کریدت برای محصلان مشروط و یا بدهکار مالی