مرکز ارتقای ظرفیت و مشاوره محصلان


دغدغه اصلی و مهم این مرکز شکوفایی و رشد محصلان در زمینه های مختلف علمی و شغلی در سطح ملی و بین المللی است. مرکز ارتقای ظرفیت و مشاوره محصلان با برنامه های مختلفی چون؛ برگزاری ورکشاپ­ها، سیمینارها، مشاوره دادن­ ها، و … در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی محصلان سعی و تلاش می نماید.

وظایف و صلاحیت­ها

  • فعالیت در چارچوب لایحه وظایف
  • ارائه گزارش از فعالیت های خویش به معاونت امور محصلان
  • برگزاری ورکشاپ ­ها در زمینه ­های مختلف برای رشد و شکوفایی محصلان
  • برگزاری سیمینارهای مختلف برای ارتقای کیفی محصلان
  • برگزاری ورکشاپ­ های مناسب و مرتبط با خدمات شغلی
  • مشوره دهی به محصلان در زمینه­ های مختلف علمی و شغلی
  • شناسایی و ارزیابی شایستگی­ ها و استعدادهای محصلان
  • آشنا ساختن محصلین با رشته­ های تحصیلی و زمینه­ های کاری و شغلی آن
  • گفتگو با مراجعین و اخذ تست ­های روانشناسی و شخصیت­ شناسی برای شناخت بیشتر آنان