مدیریت کتابخانه

عنوان وظیفه:‌ مدیریت کتابخانه
موقعیت وظیفه: هرات
مدت قرار داد: دایمی
معاش: مطابق پالیسی مؤسسه
جنسیت: ذکور/اناث
نهاد: مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
ملیت: افغان
تحصیلات: حد اقل لیسانس
تعداد شغل: 2
تجربه کاری: حد اقل 3 سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه
تاریخ اعلان: 1400/02/27
ختم اعلان: 1400/03/10

آشنایی مختصر با مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)، با مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1389 تأسیس و فعالیت رسمی خود را با جذب محصل در بهار سال 1390در ولایت هرات باستان آغاز نمود. در زمان کنونی با هیأت رهبری و کدر علمی ـ آموزشی مجرب، بـا ظرفیت جـذب بیش از هـزار محـصل، یکی از مـراکز علمی و اکـادمیک معتبر در سطح کشور است که بـا تلاش بـی وقفه در مسیر بومی نمودن رشته های آموزشی از طریق بررسی و شناسـایی نیازمندیهای کشور، با چهار پوهنحی، حقوق و علوم سیاسی با(دیپارتمنت های قضاء و حارنوالی و روابط بین الملل)، پوهنحی علوم اجتماعی (دیپارتمنت های اقتصاد و مدیریت)، پوهنحی کامپیوترساینس با(دیپارتمنت های شبکه، دیتابس و سافت ویر) و پوهنحی انجنیری (دیپارتمنت سیول) پوهنحی ادبیات(دیپارتمنت ژورنالیزم و ترجمان زبان انگلیسی) به فعالیت خود ادامه میدهد.

لایحة وظايف مدیریت کتابخانه

عنوان وظیفه:‌ مدیریت ‌‌کتاب‌خانه (کتاب‌دار)

مسؤول در مقابل:‌ معاون تحقیقات، امور فرهنگی و ارتباطات پوهنتون

افراد تحت پوشش:‌ محصلان مراجعه‌کننده به کتاب‌خانه

شرح وظایف

1. پای‌بندی به حاضری و وقت‌شناسی؛

2. آگاهی و رعایت تمام لوایح و مقررات پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی؛

3. حوصله‌مندی و برخورد صمیمانه با مراجعان و محصلان مطابق معیارهای اداری و اکادمیک؛

4. ارائة خدمات عضویت محصلان در کتاب‌خانه و صدور کارت عضویت؛

5. نظارت بر نظم و فضای اتاق‌های مطالعه؛

6. نظارت بر منابع کتاب‌خانه جهت ترتیب لیست الماری‌ها، مراقبت و صحافی به‌موقع آن‌ها، و برگشت کتاب‌های غیر‌قابل استفاده به آرشیف؛

7. ارائة اطلاعات و ر‌َه‌نمای‌های لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائة خدمات به‌موقع، دقیق و کامل به مراجعه‌کننده‌گان در راستای وظایف کتاب‌خانه؛

8. نظارت از وضعیت مناسب فضای کتاب‌خانه برای مطالعة محصلان و مراجعان؛

9. شناسایي و روز‌آمد‌سا‌زي كتاب‌هاي مورد نياز بخش‌های مختلف كتاب‌خانه با هم‌كاري ریاست پوهنحی‌ها؛

10. حفظ نظم منابع‌ كتاب‌خانه بر اساس شمارة ر‌َه‌نما؛

11. تقویت روحیة تحقیق و پژوهش در مراجعه‌کننده‌گان و کمک به پرورش خلاقیت‌ها و استعدادها؛

12. آموزش نحوة استفاده از سامانة کتاب‌خانه‌ و سامانة امانت کتاب به کاربران؛

13. برنامه‌ریزی و انجام مسابقه‌های کتاب‌خوانی با هم‌کاری ریاست‌های پوهنحی‌ها؛

14. ارائة گزارشات آماري از فعاليت بخش مرجع به رياست پوهنتون؛

15. تهية گزارش ماه‌وار و سالانه از فعالیت‌های انجام‌شده؛

16. تلاش براي غنامندی کتاب‌خانه از طریق پیش‌نهاد برای تهیه و فراهم‌سازی کتب جدید و معتبر؛

17. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون؛

18. اجرای سایر وظایفی‌که طبق ایجابات وظیفه‌وی از طرف مقامات ذی‌صلاح پوهنتون به وی سپرده می‌شود.

شرايط استخدام:
تحصيلات: حد اقل لیسانس باشد به درجه تحصيل بالاتر ارجحيت داده ميشود اسناد تحصيلي تاييد شده
وزارت تحصيلات عالي ج.ا.ا باشد.
اوسط نمرات از %80 کمترنباشد.
تجربه کاري: حد اقل 3سال مرتبط به وظيفه؛.
به ساکن ولايت هرات ارجحيت داده ميشود.
اولويت به طبقه اناث داده ميشود.
سابقه جرمي نداشته باشد.
رهنمود تکميل فورم درخواستي براي بست هاي ف

براي تکميل فورم درخواستي، به ويبسايت http://ansari.edu.af/job-announcement/ مراجعه نموده، بعد از تکميل خانه پري فورم مخصوص، درخواست تان را
khaja.ab.ansari@gmail.comارسال و يا بعد از تکميل، هارد آن را به مؤسسه خواجه عبدالله انصاري واقع در چهار راه آمريت تسليم نماييد..
از متقاضي محترم خواهشمند يم تا به نکات آتي توجه جدي نمايند:
زمان ارسال درخواست:
درخواست تنها در جريان اعلان بست ارسال شده مي تواند،
اسناد تحصيلي:
اسناد تحصيلي دولتي بايد تائيدي وزارت محترم تحصيلات عالي را داشته باشد؛
اسناد تحصيلي از موسسات خصوصي بايد، توسط وزارت تحصيلات عالي تائيد شده باشد.
اسناد تحصيلي خارج از مرز علاوه بر تائيد نماينده سياسي کشور و وزارت محترم خارجه بايد مورد ارزيابي وزارت تحصيلات عالي نيز باشد.

اسناد تجربه کاري:
اسناد و مدارک و تجربه کاری خود را بافورم ضمیمه نمائید