معاونت امور محصلان


معاونت امور محصلان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) در راستای فراهم ­آوری فرصت­های مناسب برای محصلان و زمینه­ سازی برای مشارکت در گسترش علم اندوزی در کشور و تحقق اهداف استراتژیک مؤسسه تشکیل گردیده است. در ساختار تشکیلاتی مؤسسه، معاونت امور محصلان یک نهاد اساسی تلقی می گردد که مهم­ترین موضوعات و مسایل مربوط به دانشجویان را عهده دار می باشد. این معاونت علاوه بر فراهم­ آوری فرصت­های مناسب برای علم اندوزی محصلان، در راستای زمینه ­سازی برنامه­ های چون؛ سیر علمی- تفریحی، برنامه ­های فوق درسی، مسابقات کتابخوانی و ورزشی، … نیز فعالیت می نماید.  

 وظایف و صلاحیت­ها

 1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و هدایات لازمه از سوی رئیس موءسسه به واحدهای ذیربط و نظارت از آن­ها
 2. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور محصلان، مطابق با مصوبات، مقررات و لوایح مربوطه
 3. طرح پالیسی­ های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیارهای تعیین شده
 4. نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دپلوم­ ها، ترانسکریپ­ ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان
 5. همکاری و نظارت از امور محصلان غرض شمولیت در دانشکده ها و تکمیل اسناد مورد نیاز محصلان برای تکمیل دوسیه آنها
 6. نظارت بر دفاتر مرتبط به محصلان به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 7. نظارت و کنترل امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان
 8. نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی مربوط به محصلان
 9. نظارت و کنترل از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در دانشکده ها
 10. سازماندهی و مراقبت از تدویر کنفرانس ­های علمی و سیمینارهای محصلان در دانشکده های مربوطه
 11. همکاری و راهنمایی با محصلان ممتاز به منظور معرفی آنان در برنامه های تحصیلی در کشورهای خارجی
 12. ترتیب پلانهای عملیاتی و ارائه گزارش کاری به ریاست موءسسه.