معرفی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

پوهنحی اقتصاد و مدیریت همزمان با تاسیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) در سال 1389 رسما به فعالیت خود در شهر هرات آغاز کرد و شامل دو دیپارتمنت اقتصاد و مدیریت می باشد. هدف آن تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای بر عهده گرفتن مسؤلیت های مدیریتی واقتصادی جامعه می باشد که با توجه به نیاز شدید کشور به نیروهای توانمند و متخصص در جامعه برای برعهده گرفتن مسؤلیت رهبری بخش های اقتصادی جامعه، وجود این رشته برای جامعه ما ضروری به نظر می رسد.

شمارهنام پوهنحیسال تأسیستعداد دیپارتمنتمجموع کریدیتمضامین تخصصیمضامین اساسیمضامین عمومیمونوگراف
1اقتصاد و مدیریت1389  2  اقتصاد14248.6230.9816.204.2
مدیریت14346.9532.8716.084.1

 این پوهنحی دارای کدر دایمی به تعداد 10 استاد در سویه ماستر و داکتر می باشد که مشغول تدریس در رشته های اقتصاد و مدیریت هستند. تعداد صنوف درسی که برای پوهنحی اقتصاد و مدیریت در نظر گرفته شده است به تعدا 8 صنف درسی است وتمام صنوف  مجهز به دستگاه های  پروژکتور هستند  که در دو تایم صبح و عصر دایر می شود. کتاب خانه موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری بیش از 6000 جلد کتاب دارد و نیز مجهز به یک کتاب خانه الکترونیک است که در آن سهم پوهنحی اقتصاد و مدیریت در حدود 1500 جلد کتاب تخصصی در رشته اقتصاد و مدیریت می باشد و به علاوه کتوب اقتصادی و مدیریتی که در کتابخانه الکترونیک موجود است و در دسترس اساتید و محصلین  قرار دارد.

دیدگاه پوهنحی اقتصاد و مدیریت

پوهنحی اقتصاد و مدیریت از طریق ارائه خدمات آموزشی، تحقیق، ترویج دانش و بهره­گیری از فناوری روز می­کوشد در انکشاف جامعه در حوزه­های اقتصادی و مدیریتی کشور نقش مؤثر را در کسب جایگاه برتر داشته باشد.

ماموریت پوهنحی اقتصاد و مدیریت

 پوهنحی اقتصاد و مدیریت به عنوان یک نهاد علمی با استفاده از ظرفیت­های موجود به­وسیله تدریس، تحقیق، ترویج دانش و فناوری پیشرفته خدمات آموزشی را به منظور شکوفایی استعدادها و تربیت کادرهای متخصص و متعهد ارائه می­نماید.