کمیته تحقیقات


اساتید دانشگاه‌ها با تحقیقات علمی می‌توانند خلاقیت ایجاد نموده و علم و فن را بومی و وطنی سازند. تبیین علمی مسائل و مشکلات مدیریتی نهادها از دیگر رسالت اساتید است. تلاش نخبگان علمی در تدوین طرح‌های استراتژیک در زمینه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه را برای همدلی، همکاری و وحدت ملی را در روند توسعه موجب می‌شود. با سازمان‌دهی این تحقیقات در قالب کتاب، نشریات و فصلنامه‌های علمی – پژوهشی می‌توان نتایج به دست آمده را در اختیار جامعه علمی قرار داد. از طرفی تشویق دانشجویان برای مطالعه کتاب‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون از طریق برگزاری سمینارهای علمی، همایش‌ها و کنفرانس‌ها از دیگر رسالت‌های جامعه علمی افغانستان است. پویایی و هدفمندی نظام آموزشی لازمه مهندسی فرهنگی جامعه است و این مهم جز با تلاش‌های مستمر علمی و تحقیقاتی به دست نمی‌آید.در این راستا کمیته تحقیقات هم درسطح پوهنحی ها و هم در سطح نهاد فعالیت میکند.

اعضای کمیته تحقیقات عبارتند از: استاد زهرا غلامی، استاد محمد شریف محمدی، استاد شاداب نظری، استاد خادم حسین رحیمی، استاد قربانی، استاد اسحاق علی امینی، استاد نرگس براتیان