کمیته تفاهم نامه


تفاهم نامه؛ همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقای ارتباطات و بهره گیری از پتانسیل های موجود را فراهم می کند و زمینه توسعه همکاری بین ادارات و نهادهای مختلف را به وجود می آورد. فراگیری کار عملی و انتقال تجارب برای محصلان از مهمترین نتایج انعقاد تفاهم نامه است.

اعضای کمیته تفاهم نامه عبارتند از: استاد زهرا غلامی، استاد خادم حسین رحیمی، استاد اسدالله رادمند، استاد شاداب نظری، استاد ذکی احسانی، استاد محمدباقر مقدم، استاد خداداد امیری