کمیته نظم و دسپلین


این کمیته در سطح مؤسسه تعریف گردیده است که نهادهای فرعی آن در دانشکده­ ‌‌‌‌‌ها وجود دارد. رسالت و هدف اصلی کمیته نظم و دسپلین حاکمیت قانون، مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی و فراهم ­آوری یک محیط علمی مصئون و به­ دور از هرگونه دغدغه ­های ذهنی و فکری مبنی بر امنیت جسمانی و آرامش روانی در سطح مؤسسه می باشد. 

اهم وظایف و صلاحیت­ها:

  • تامین فضای سالم و آرام اکادمیک برای کارمندان، استادان و محصلان
  • جلوگیری از هرگونه بی احترامی و برخوردهای توهین آمیز محصلان در برابر اساتید، محصلان و کارمندان
  • جلوگیری از فعالیت های تخریب کارانه و ضد اکادمیک در محیط موءسسه
  • جلوگیری از فعالیت های غیر اکادمیک در محیط موءسسه
  • مبارزه با هر نوع گفتار و رفتار ناشی از اخلاق سوء و برخوردهای خلاف ارزشهای ملی، اسلامی و عملی
  • برخورد عادلانه و بی طرفانه با طرفهای درگیر در قضایای نزاع و شکایات محصلین، اساتید، کارمندا، ..
  • رسیدگی به موقع و قانونی به شکایات محصلان، اساتید و کارمندان