گروه های تحقیقاتی


الف) گروه کاری آثار ملی یا بومی
حفظ، احیاء و انتقال میراث علمی کشور را یکی از رسالتهای آکادمیک مدیریت تحقیقات موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدلله انصاری است. برخی از آثار مکتوب اندیشمندان کشور ما در حال از بین رفتن است و این واحد در صدد است این آثار ارزشمند را احیاء نماید.
ب) گروه کاری مطالعات زنان
امروزه زنان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی نقش آفرینی می کنند و در تصمیم گیری های اساسی تاثیرگذارند. آسیب شناسی و تقویت این مهم نیازمند اقدامات بنیادینی است که توسط مراکز علمی و تحقیقاتی انجام می شود. مطالعات زنان در افغانستان با چالشهایی جدی روبروست. یکی از این چالشها عدم بومی سازی مقیاسهای سنجش وضعیت زنان در افغانستان است.
تیم تحقیقاتی زنان در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری تشکیل یافته از افرادی توانمند و با تجربه درعرصه مطالعات زنان است.
ج) گروه کاری تدوین متون درسی
یکی از مزیت‌های اساسی هر نهاد آموزشی این است که متون و منابع درسی متناسب سیستم آموزشی خودش را داشته باشد. در این راستا و جهت فراهم سازی هرچه بیشتر رضایت خاطر دانش‌جویان عزیز، واحد تدوین متون درسی رشته‌های موجود در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری تأسیس شد. این بخش متشکل از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های موجود در موسسه خواجه عبدالله انصاری است. تاکنون کتاب های درسی در زمینه حقوق و اقتصاد تهیه و به چاپ رسیده است.
ر) گروه کاری ترجمه
از آنجا که زادگاه و بستر رشد بسیاری از علوم جدید خارج از کشور می‌باشد، بهره‌برداری کامل و همگانی از سرمایه دانش بشری، در گرو ترجمه این متون به زبان‌های رسمی کشور است. واحد ترجمه برای تعمیق و گسترش میراث علمی کشور و تأمین منابع علمی و آکادمیک برای جامعه علمی کشور تأسیس شده است. گروه ترجمه تشکیل یافته ازمتخصصانی است که ضمن آنکه تسلط لازم بر زبانهای خارجی را دارند، از تحصیلات و دانش کافی در زمینه متون تخصصی برخوردار می‌باشند. بخش تحقیقات موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری ترجمه متون تخصصی را ارائه خواهد کرد.

ز) گروه کاری سمینارها و نشست‌های علمی
یکی از مزیت‌های رقابتی عمده در نهادهای علمی آموزشی، برخورداری از ظرفیت‌‌های تعامل فکری و یادگیری گروهی می‌باشد. امروزه‌ مجموعه‌هایی می‌توانند به موفقیت برسند که توانایی کسب بصیرت از تجارب خود و دیگران ( افراد، گروه‌ها، الگوها و…) و ایجاد تغییر در چگونگی عملکرد خود بر اساس بصیرت جدید را دارا باشند. موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری، در راستای ارتقای علمی جامعه، ایجاد و توسعه ظرفیت تعامل اجتماعی مبتنی بر یادگیری و تولید دانش، بخش سمینار‌های علمی خود را راه اندازی نموده است تا از این طریق بتواند زمینه هم‌اندیشی و هم‌گرایی‌ بین اساتید و فرهیختگان علمی کشور و همچنین دانشمندان سایر کشورها را فراهم سازد. در این راستا تلاشهایی صورت گرفته و حاصل آن برگزاری نشست های متعدد علمی دانشگاه های افغانستان و نشست های علمی مشترک موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و دانشگاه های خارجی بوده است.