هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

گزارش سمینار بررسی آثاربندکمال خان بر مدیریت منابع آبی و رشد اقتصادی کشور:

سمینار بررسی تاثیر اعمار بند کمال خان بر مدیریت منابع آبی و رشد اقتصادی کشور به روز پنج شنبه مورخ 1399/12/21 توسط دیپارتمنت اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) به همکاری بنیاد جوانان عصر ناجی و ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود- مرغاب برگزار گردید.
این برنامه طبق اجنداء ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام‏‌الله مجید توسط قاری آیت الله احمدی آغاز گردید.

انجنیر نجیب الله جوینی-کارشناس از حوزه دریایی هریرود_مرغاب

نخستین سخنران این نشست جناب انجنیر نجیب الله جوینی، کارشناس از حوزه دریایی هریرود-مرغاب بود؛ ایشان در آغاز از دانشکده اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) به پاس برگزاری این برنامه قدردانی نموده و پس از آن در رابطه با معرفی بند کمال خان در ولایت نیمروز و اعمار آن بر روی دریای هلمند و تاریخچه این بند و نحوه تاسیس آن در زمان داوود خان صحبت نمودند. سپس در مورد اینکه چرا ساخت و ساز این بند تا به امروز نا تکمیل مانده نیز توضیحاتی ارائه نمودند و در اخیر سخنان خود معلوماتی راجع به سایر بندها ارائه نمودند.

کارشناسان سمینار

دومین سخنران برنامه، جناب آقای سید عبدالفتاح سادات، کارشناس از بنیاد جوانان عصر ناجی بودند که پیرامون تاثیر اعمار بند کمال خان بر روی زراعت و مالداری کشورمان به خصوص در ولسوالی چهار دره ولایت نیمروز، سخنرانی نمودند؛ ایشان اشاره نمودند که با مدیریت درست منابع آبی افغانستان میتوان در زمینه رشد سکتور زراعت و مالداری قدم مهمی برداشت و با حمایت دولت میتوان از میزان وابستگی افغانستان به محصولات غذایی وارداتی کاهید و در زمینه تولید مواد غذایی و پرورش دام به خود کفایی رسید.

ماستر مهدی صفدری-کارشناس مسائل اقتصادی

سومین سخنران برنامه، ماستر مهدی صفدری استاد کدر علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه خواجه عبدالله انصاری (رح) بودند، ایشان در زمینه تاثیر اقتصادی اعمار بند کمال خان در کشورمان صحبت نمودند و پیرامون حوزه های ذیل به ایراد سخن پرداختند:
مشکلات منابع برق به علت نبود امکانات، رشد اقتصادی ناشی از اعمار این بند، اثرات مثبت این بند در بخش منابع آبی، اثرات فراوانی منابع آب، تاسیسات شرکتهای صنعتی در اطراف این بند، افزایش اشتغال، استفاده از مازاد نیروی انسانی و تولیدات بخش کشاورزی در بخش صنعت، افزایش درآمد سرانه کشور، کاهش فقر و برون رفت از دور باطل فقر و اشاره به نکات منفی اعمار بند.

ماستر نرگس براتیان-کارشناس مسائل اقتصادی


سخنرانی پایانی نشست را ماستر نرگس براتیان، آمر دیپارتمنت اقتصاد و کدر علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه خواجه عبدالله انصاری (رح) تحت نام تاثیر مدیریت منابع آب و اعمار بندها بر توسعه اقتصادی کشور انجام دادند. ایشان ابتدا پیرامون توسعه و سه معیار سنجش توسعه یافتگی کشورها که عبارتند از 1- درآمد سرانه 2- میزان دسترسی جامعه به استندردهای بهداشتی 3- میزان دسترسی جامعه به امکانات آموزشی معلومات ارائه نموده سپس ارتباط مدیریت منابع آبی با دو معیار درآمد سرانه و دسترسی به امکانات بهداشتی را بیان نمودند. سپس در رابطه با اعمار بندها و جلوگیری از سرازیر شدن آب به صورت رایگان به کشورهای همسایه صحبت نموده و اشاره کردند که 70درصد منابع آبی کشور، به کشورهای همسایه سرازیر میشود که اگر افغانستان بخواهد طبق نرخ بین المللی آب خود را بفروشد سالیانه میلیاردها دالر از صادرات آب دریافت خواهد کرد که نقش مهمی در بازسازی زیر بناهای اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. در اخیر سخنان خویش به مشکلات موجود در مدیریت منابع آبی کشور پرداختند.


در ختم برنامه لوح سپاس که توسط ریاست موسسه خواجه عبدالله انصاری(رح) ترتیب داده شده بود، به چهار کارشناس برنامه و ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه اهدا شد.

انصاری؛
کانون علم، عقلانیت و تخصص!