هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

گزارش سمینار محو خشونت علیه زنان:

روز پنجشنبه مورخ ۶|۹|۱۳۹۹ از ساعت ۹ صبح، سمینار محو خشونت علیه زنان در افغانستان از سوی کمیته تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری«رح»، با حضور و استقبال استادان و دانشجویان برگزار گردید.

طبق آجندا، برنامه، با تلاوت آیات قران مجید توسط یکی از محصلان آغاز گردید.پس از آن مجری برنامه از استادان ارائه کننده برنامه برای قرار گرفتن در جایگاه، دعوت نمود. اولین صحبت سمینار توسط استاد محمد شریف محمدی، تحت عنوان چیستی خشونت و عوامل فرهنگی آن در افغانستان، مورد بحث قرار گرفت.ایشان صحبت های خود را در دو بخش چیستی و عوامل فرهنگی خشونت علیه زنان، ارائه نمود و در بخشی چیستی، به تعریف خشونت و خشونت علیه زنان به خصوص تعریف ارائه شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ و تعریف ارائه شده در قانون محو خشونت علیه زنان در سند ملی افغانستان، به عنوان پایه های شناخت چیستی خشونت علیه زنان، پرداختند. در بخش دوم از میان بیست عامل فرهنگی مطرح در این زمینه، شش عامل خشونت بر علیه زنان را به طور مبسوط تری، بحث نمودند.
سخنران دوم سمینار؛ استا زهرا غلامی، با موضوع بررسی عوامل خشونت علیه زنان، سخنان خود را متمرکز بر روی بررسی عوامل اجتماعی٬‌ اقتصادی و ‌سیاسی خشونت علیه زنان قرار دادند. ایشان در ادامه مباحث خود، مرد سالاری، وابستگی اقتصادی زنان، نا امنی و جنگ ، بیکاری، اعتیاد و سایر عوامل را به عنوان عامل خشونت علیه زنان نام بردند.

سخنران سوم سمینار؛ جناب داکتر رادمند، موضوع خشونت علیه زنان در ادارات و به صورت تخصصی تر، آزار و اذیت زنان در ادارات و انواع آزار و اذیت های زنان در ادارات و عوامل آزار و اذیت زنان را در پرتو نظریه های موجود، بررسی نمودند.
سخنران پایانی سمینار جناب داکتر شاداب نظری بود که راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان و محو خشونت علیه زنان را تحت عنوان عامل کنشی( پیشگیرانه- پیش از وقوع خشونت) و واکنشی(پس از وقوع خشونت)، تقسیم بندی نموده و انواع راهکارها را در دو بخش، به طور جامع مورد بررسی قرار دادند.

نکته حایز اهمیت در این سمینار، حضور و استقبال خوب دانشجویان حقوق و علوم سیاسی از این سمینار و توزیع لوح تقدیر برای دانشجویان برتر دیپارتمنت حقوق و دیپارتمنت علوم سیاسی، در سمسترهای مختلف، در حاشیه پایانی سمینار بود. برگزاری سمینارهای کیفی جهت رشد و اعتلای علمی دانشجویان و اهدای لوح تقدیر برای تشویق و ترغیب و انگیزه بخشی به محصلان برای تداوم پروسه رقابت و ارتقای کیفیت درسی، خواسته های همیشگی دانشجویان بود، که به خوبی مورد استقبال قرار گرفت و بر تداوم آن نیز از سوی محصلان تاکید صورت گرفت.


اجرای برنامه محکمه تمثیلی از سوی دانشجویان حقوق و با همت و راهنمایی استادان گرامی داکتر رادمند و شاداب، در ادامه سمینار، از برنامه های جالب و جذابی بود که در راستای همگام سازی دروس نظری و عملی و کاربردی ساختن مباحث نظری، انجام گرفت.
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است.
انصاری؛
کانون علم، عقلانیت و تخصص!