هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

گزارش نشست هم‏‌اندیشی نقش زنان برتر در جامعه

“نشست هم‌اندیشی” نقش زنان برتر در جامعه

نشست هم اندیشی تحت نام “نقش زنان برتر در جامعه” روز جمعه مؤرخ 8 حوت سال 1399 توسط مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) به همکاری شورای زنان .ناحیه 13 برگزار گردید
این برنامه طبق اجنداء ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام‏‌الله مجید توسط قاری میثم حیدری آغار گردید. نخستین سخنران این نشست بانو زهرا عسکری رئیس شورای زنان شهرک المهدی جبرئیل بود؛ ایشان در آغاز از هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) به پاس برگزاری این برنامه قدردانی نموده و پس از آن در رابطه به معرفی شورای زنان ناحیه 13 و مشکلات موجود در جامعه که اکثرا بانوان در اجتماع با آن مواجه اند، صحبت‏ نمودند. بانو عسکری از شورای مردان نیز درخواست نمودند تا در رابطه به کاهش و از بین بردن مشکلات و چالش‏هایی که شورای زنان با آن مواجه است، با این شورا همکاری نمایند.

بانو زهرا عسکری رئیس شورای زنان شهرک المهدی جبرئیل

دومین سخنران برنامه استاد فاطمه آزاد احمدی معاون تجارتی شرکت برشنا و رئیس هیئت امنای مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) بودند، ایشان سخنانی در رابطه با جایگاه والای زنان در توسعه و پیشرفت مطرح کردند و خواستار حضور بانوان در بخش‌های رهبری و ادارت شدند. تا از این طریق به افزایش توانایی ها و مهارت های خویش بپردازند. و در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی سهیم شوند.

استاد فاطمه آزاد احمدی؛ معاون تجارتی برشنا و رئیس هیئت امنای موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

سخنرانی پایان نشست را داکتر اسدالله رادمند رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری تحت عنوان رسالت دانشگاه انجام داد. ایشان رسالت دانشگاه را دو امر مهم عنوان کرد که، اولاً رسالت آموزش عالی در برابر افراد و ثانیاً رسالت آموزش عالی در برابر جامعه است. در خصوص رسالت دانشگاه در قبال افراد افزود که دانشگاه رسالت دارد که افراد را به صورت خلاق، نخبه، مخترع و پژوهشگر و کنجاو تربیت نماید؛ همین طور در قبال جامعه رسالت دارد تا مسائل و مشکلات جامعه را شناسایی و برای آن راه حل ارائه نماید. از رسالتهای دیگر دانشگاه در قبال جامعه شناسایی ضرورتهای جامعه است که جامعه در بخشهای مختلف به چه چیزی ضرورت دارد و همین طور دانشگاه رسالت دارد تا مدیران و رهبران جامعه را تربیت نمایند. علاوه بر رسالت‏های فوق، دانشگاه رسالت دارد که علاوه بر انتقال دانش به تولید دانش نیز بپردازد.

داکتر اسدالله رادمند؛ رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

در ختم برنامه لوح یادبودی که توسط ریاست شورای زنان ناحیه 13 ترتیب داده شده بود، به داکتر اسدالله رادمند “رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح)” اهدا گردید.

اهدای لوح یادبود به جناب داکتر اسدالله رادمند؛ رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

و دعای اختتامیه نشست نیز توسط استاد محمدشریف محمدی آمر دیپارتمنت علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح) قرائت گردید.

انصاری؛

کانون علم، عقلانیت و تخصص!

استاد محمد شریف محمدی؛ آمر دیپارتمنت علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری