هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

گزارش سمینار بررسی آثاربندکمال خان بر مدیریت منابع آبی و رشد اقتصادی…

گزارش نشست هم‏‌اندیشی نقش زنان برتر در جامعه

اول نمره دانشکده حقوق و علوم سیاسی

اول نمره دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تجلیل از روز جهانی دانشجو

لايحه وظايف معاونت علمي ـ تدريسي

بورس تحصیلی برای خانم بـه مناسبت 8 مــارچ

ششمین شماره مجله علمی پژوهشی انصاری با آثار ارزشمند محققان گرامی منتشر…

دهمین جشن فراغت دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری روز پنجشنبه…

دیدار رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) با معاون دوم رئیس…