هرات، سرک ولایت، چهارراهی آمریت، جنب کنسولگری ایران 0787890100 khaja.ab.ansari@gmail.com

تجلیل از روز جهانی دانشجو

همایش یک روزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله…

ثبت نام برای سمستر خزانی 1399 جریان دارد

سیمینار علمی «بررسی حقوق نسلهای آینده در اسلام و اسناد بین الملل»

جـذب رایـگان محصلان در سمستر اول سال تحـصیلی 1399

ثبت نام برای سمستر بهاری 1399 جریان دارد.

دهمین جشن فراغت دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری روز پنجشنبه…

دیدار رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری(رح) با معاون دوم رئیس…

جلسه ریاست مؤسسه با اساتید و کارمندان مؤسسه.

به مناسبت گرامی داشت روز دانشجو، محفل جشن روز دانشجو در مؤسسه…