استاد کادر ( علوم سیاسی)

عنوان وظیفه: استاد کادر ( علوم سیاسی)
موقعیت وظیفه: هرات
مدت قرار داد: دایمی
معاش: مطابق پالیسی مؤسسه
جنسیت: ذکور/اناث
نهاد: مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
ملیت: افغان
تحصیلات: علوم سیاسی
تعداد شغل: 1
تاریخ اعلان: 1401/1/6
ختم اعلان: 1400/1/16

آشنایی مختصر با مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (رح)، با مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1389 تأسیس و فعالیت رسمی خود را با جذب محصل در بهار سال 1390 در ولایت هرات باستان آغاز نمود. در زمان کنونی با هیأت رهبری و کدر علمی ـ آموزشی مجرب، بـا ظرفیت جـذب بیش از هـزار محـصل، یکی از مـراکز علمی و اکـادمیک معتبر در سطح کشور است که بـا تلاش بـی وقفه در مسیر بومی نمودن رشته های آموزشی از طریق بررسی و شناسـایی نیازمندیهای کشور، با پنج پوهنحی، حقوق و علوم سیاسی با (دیپارتمنت های قضا و حارنوالی و روابط بین الملل)، پوهنحی علوم اجتماعی (دیپارتمنت های اقتصاد و مدیریت)، پوهنحی کامپیوترساینس با (دیپارتمنت های شبکه، دیتابس و سافت ویر) و پوهنحی انجنیری با (دیپارتمنت سیول) پوهنحی ادبیات با (دیپارتمنت ژورنالیزم و ترجمان زبان انگلیسی) به فعالیت خود ادامه میدهد.

لايحه وظايف استادکادر
عنوان وظيفه: استاد مؤسسه تحصيلات عالي خواجه عبدالله انصاري
مسؤول در مقابل: معاون علمي مؤسسه و رئيس دانشکده
افراد تحت پوشش: محصلان صنوف مربوط
صلاحيت و مسؤوليتهاى سپرده شده

 1. پايبندي به حاضري و وقت شناسي؛
 2. مراعات نمودن تمام مقررات و لوايح کاري مؤسسه؛
 3. داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همکاران؛
 4. تهيه مواد درسي مضمون مربوط براي تدريس؛
 5. تهيه درسنامه ها براي محصلان؛
 6. تهيه رهنمود کارهاي عملي، ميداني و لابراتواري؛
 7. تهيه پلان درسي ساعت وار مضمون مربوط؛
 8. داشتن پلان کاري سمستروار مطابق معيارهاي فعاليت هاي اکادميک؛
 9. پيشبرد دروس نظري و عملي مطابق تقسيم اوقات و ضرورت دانشکده؛
 10. کنترل حاضري محصلان در ساعات مربوط و ثبت آن در کتاب حاضري؛
 11. راهنمايي اعضاي کادر علمي جديد و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالي؛
 12. ارزيابي آثار و کنفرانس هاي علمي اعضاي کادر علمي و ساير دانشمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها؛
 13. اشتراک فعال در محافل علمي منحيث گرداننده، سخنران و يا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛
 14. اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شوراهاي مؤسسه؛
 15. سهمگيري مسؤولانه در بهبود امور دانشکده و مؤسسه به منظور انکشاف علمي و تدريسي؛
 16. ارتقاي سويه علمي خود، به ويژه در رشتة اختصاصي و کسب مهارت هاي کاري و وظيفوي؛
 17. تأليف کتابهاي درسي، ممد درسي و پيشبرد تحقيقات علمي مطابق صلاحيت هاي علمي؛
 18. ابراز نظر براي بهبود امور اکادميک مؤسسه و نصاب درسي موجود، به مسؤولان مربوط؛
 19. تشويق محصلان براي فراگيري بهتر درس و سهم گيري در فعاليت هاي درسي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسه؛
 20. حضور به موقع و اشتراک منظم در امتحانات مؤسسه؛
 21. حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقال مواد درسي و ساير داشته هاي معنوي و مادي مؤسسه به افراد و نهادهاي ديگر، بدون اجازة مقام رياست مؤسسه؛
 22. مراعات تمام مواد شامل وجايب و مکلفيت هاي کارمندان مؤسسه؛
 23. ايجاد نظم و دسپلين در صنوف درسي به خاطر بهترشدن و بالارفتن کيفيت درس؛
 24. طرح سؤالات امتحانات نهايي و چانس کليد جوابات آنها در موعد مقرر؛
 25. نمره دهي پارچه هاي امتحاني و تکميل شقه ها در موعد مقرر و مطابق لايحة امتحانات؛
 26. راهنمايي و داوري منوگراف ها مطابق مؤظفي اساتيد کدر و بر اساس لايحه جذب و استخدام؛
 27. اجراي ساير وظايف سپرده شده از سوي مقاماتِ ذيصلاح بر اساس قوانين و مقررات مؤسسه.

رهنمود تکميل فورم درخواستي براي بست هاي فوق

درخواست تان را به ایمیل آدرس ( info@ansari.edu.af) ارسال دارید و یا حضوری هارد آن را به بخش روابط عمومی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاري واقع در چهار راه آمريت تسليم نماييد.

از متقاضي محترم خواهشمنديم تا به نکات آتي توجه جدي نمايند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جريان اعلان بست ارسال شده مي تواند،

اسناد تحصيلي:

اسناد تحصيلي بايد تائيدي وزارت محترم تحصيلات عالي را داشته باشد؛

اسناد تحصيلي خارج از مرز علاوه بر تائيد وزارت تحصیلات عالی مکتوب قوای بشری نيز داشته باشد.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx