طرزالعمل های داخلی مؤسسه


طرز العمل سیستم تأدیه و دریافت فیس دانشجویان

طرزالعمل استفاده از تسهیلات و امکانات دانشگاه

طرزالعمل انتخاب اعضای هیئت اُمنا

پالیسی اجرایی خدمات صحی و امنیتی

پلان ارتقای ظرفیت دانشگاه

طرز العمل ارتقای ظرفیت موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

طرز العمل آموزش از راه دور

طرزالعمل اعطای پاداش فعالیت­های پژوهشی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری (ره)

طرز العمل تساوی جنسیتی (جندر)

رهنمود برنامه های تساوی جنسیتی (جندر)

پالیسی اخلاقی (استادان، کارمندان و محصلان)

پالیسی حمایت از فعالیت­های تحقیقاتی (استادان، کارمندان و محصلان

پالیسی آزادی های آکادمیک استادان و دانشجویان

طرز العمل رسیدگی به شکایات امور آکادمیک استادان و دانشجویان

لایحه نظم و دسپلین موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

پالیسی انصاف و عدالت

طرز العمل استفاده از کتابخانه

طرز العمل اخذ امتحانات وسط سمستر و نهایی

طرز العمل حالت اضطرار و بحران

پالیسی پیشگیری و کنترل از کرونا ویروس (کوید 19)

پالیسی امنیت و صحت

طرز العمل گزارش دهی کارمندان و استادان

مرامنامه دانشگاه

رهنمود منوگراف نویسی برای دانشجویان

طرز العمل استفاده از اینترنت

طرز العمل تهیه، حفظ و مراقبت از کالا و اجناس

طرز العمل رسیدگی به تخلف های پژوهشی

پالیسی طرز تهیه کتاب و منابع معلوماتی

اساسنامه مرکز تحقیقات